Søvnutredning Søvnregistrering CPAP Søvnapné apnéskinner
 
Behandling søvnapne CPAP.jpg
 

Behandling søvnapné

Søvnapné kan vanligvis behandles med CPAP eller Søvnapnéskinne. Kirurgi og livsstilsendringer kan også være aktuell behandling for noen pasienter. Søvnapnepasienten med partner er som regel meget godt fornøyd med behandlingen, blant annet fordi snorkingen ofte forsvinner og man føler seg våken og opplagt på dagtid. 


Introduksjon

Ved moderat og alvorlig søvnapné har CPAP vært foretrukket behandling, men erfaring og studier har vist at søvnapnéskinnen ofte er en like effektiv behandlingsform. Mange pasienter foretrekker nå søvnapnéskinnen fremfor CPAP, fordi den oppleves som mer behagelig å bruke. 

Vellykket behandling avhenger av at utstyret brukes hver natt. På grunn av bedre etterlevelse ved søvnapnéskinnebruk kan det for mange pasienter være mer effektivt å bruke søvnapnéskinne fremfor CPAP. 

Søvnapnéskinnen er også et godt alternativ for pasienter der CPAP ikke gir resultater eller kan brukes. 

Noen pasienter velger kombinasjonbehandling med både skinne og CPAP. I visse tilfeller hvor søvnapnéskinnen  


Søvnapnéskinne

 Prøving av søvnapnéskinne

Prøving av søvnapnéskinne


En Søvnapnéskinne består av en plastgom tilpasset tennene både i over-og underkjeven.  Søvnapnéskinnen bør tilpasses av spesialutdannede tannleger med kompetanse innen søvnmedisin, som støper skinnen etter pasientens tannstilling. 

Skinnen fungerer ved at underkjeven forskyves fremover og samtidig trekker med seg tungen til en relativt stabil fremskutt posisjon. Dermed stabiliseres volumet i de øvre luftveiene. Søvnapnéskinnens konstruksjon forhindrer underkjeven i å sige bakover når pasienten sover, spesielt i ryggleie, og på den måten holdes de øvre luftveiene åpne gjennom natten. Man skal imidlertid være klar over at ikke alle pasienter responderer like effektivt.

Søvnapnéskinnebehandling er godt undersøkt i vitenskaplige studier, og viser god effekt mot både snorking og pustestopp.

Resultatet av behandlingen bør kontrolleres med ny søvnregistrering mens man sover med skinnen, for å påse at behandlingen fungerer.  

 Søvnapnéskinne

Søvnapnéskinne


CPAP (pustemaskin)

 CPAP tilpasning og opplæring hos Somni

CPAP tilpasning og opplæring hos Somni


De fleste med moderat og alvorlig søvnapé behandles med CPAP, også kalt pustemaskin. CPAP er en liten maskin som ved hjelp av en vifte sender en luftstrøm gjennom en slange frem til en komfortabel maske på brukerens nese, eller maske over nese og munn.

Det positive lufttrykket når frem til svelget og holder luftveiene åpne gjennom natten. CPAP har en solid dokumentasjon for god effekt mot pusteforstyrrelsene, søvnighet og livskvalitet.

Oppstarten av CPAP-behandling skjer vanligvis ved god opplæring og tilpasning av maske på sykehus eller søvnsenter på dagtid. Deretter prøves utstyret hjemme noen netter ,  før  neste oppfølging med justering av utstyret og oppklaring av de spørsmål brukeren skulle ha.

Behandlingen er vanligvis livslang, men enkelte pasienter kan bli kvitt sykdommen ved livsstilsendring.Dette kan eventuelt undersøkes ved ny søvnregistrerings-undersøkelse. Vellykket CPAP-behandling er avhengig av at utstyret brukes minst 5 - 6 timer hver natt.

 Resmed nesemaske

Resmed nesemaske


Generelle råd

Kirurgisk behandling

Alle med Søvnapné bør unngå overvekt, og gå ned i vekt hvis de er overvektige. Sovemedisiner, alkohol og tobakksrøyking forverrer sykdommen og bør derfor unngås. Mange med Søvnapné har størst tendens til snorking og pustestopp når de ligger på ryggen.

I slike tilfeller kan tiltak som forhindrer ryggleie gi mindre plager. Dette kan for eksempel gjøres ved å sove med en T-skjorte med et par tennisballer i sydd i ryggen. 

En mindre andel av søvnapnépasientene har anatomiske avvik i kjeve og øvre luftveier som kan avhjelpes med operasjon. Større skjevheter i nesen, polypper og forstørrede nesemuslinger kan nødvendiggjøre mindre kirurgiske inngrep. For øvrig gjøres ulike plastiske operasjoner på den bløte ganen med laser eller radiobølgekniv. Effekten er variabel ved obstruktiv søvnapné og ikke endelig klarlagt. Kirurgisk framflytting av kjeven kan løse problemet dersom pasienten har alvorlig Søvnapné og annen behandling ikke har ført fram.